Pluto Astrology

Roland Poirier Martinsson: Södra noden konjunkt Jupiter

Chart Analysis

I söndagsintervjun i P1 från den nionde oktober i år berättar den katolske filosofen och debattören Roland Poirier Martinsson om sin tro, sin bakgrund och sin syn på olika samhällsfrågor. Han talar bland annat om hur han började be aftonbön väldigt tidigt, vid fem års ålder, 16 minuter och 40 sekunder in i intervjun:

Och sen, av någon anledning som jag inte förstår så bad jag väldigt tidigt, så tidigt jag kan minnas, innan lekis, fem års ålder, jag somnade aldrig utan att be aftonbön. Det har jag fortsatt med, sen när jag var 17-18 år och var ute och slog runt och kunde vakna varsomhelst och gå och lägga mig varsomhelst med någon tillfällig bekant, så innan jag somnade så bad jag aftonbön också i de situationerna. Och detta tror jag alltså att jag blev hjälpt av också, inte bara att jag bad aftonbön utan också att jag hade en identitet som kristen långt innan den var uttalad, långt innan jag började praktisera religionen så fanns det där som nåt slags stöd till de bättre sidorna i min karaktär.

Om du lyssnar vidare så hör du hur intervjuaren frågar: Var kom det här ifrån? Varför började han be så tidigt och konsekvent - han växte ju upp i ett ateistiskt hem?

"Ingen aning," svarar Martinsson. Religionen fanns inte nära, mamma och pappa var ateister, morfar hatade präster. Ett mysterium för intervjuaren och kanske för Martinsson själv - men redan när jag hörde det så hade jag mina aningar: det här är troligen kopplat till tidigare liv.

Som jag beskrev tidigare i min analys av Elizabeth Holmes så kan influenser från tidigare liv ibland synas i planeter som står i konjunktion med månens södra nod. Detta verkar särskilt vara fallet när influensen är så pass tydlig som den är i Martinssons fall. Så innan jag visste något om Martinssons födelsehoroskop frågade jag mig: Om han har en planet konjunkt södra noden, vilken skulle det vara i så fall? Det verkade mest troligt med Neptunus eller Jupiter. Av någon anledning fastnade jag särskilt för Neptunus.

Det visade sig vara flera planeter, men den som är i särklass närmast i sin konjunktion till södra noden är Jupiter - religionens och de stora perspektivens planet. Lite längre bort finns även Mars, som troligen har något att säga om Martinssons våldsamma far och hans allmänt stökiga uppväxt.

Både södra noden och Jupiter ligger även i Vattumannens tecken (tidpunkt och därmed även husplacering är okänd), som kopplas till stora grupper av människor. Martinsson fortsätter (19 minuter in):

Och sen efter att jag hade bett färdigt 'Gud som haver barnen kär' så bad jag för alla människor i min närhet. Jag hade en lång lista på säkert 30-40 namn och om jag somnade till eller glömde någon så var jag alltid tvungen att börja om från början.

Vi ser alltså hur konjunktionen mellan södra noden och Jupiter bekräftar misstanken att det här beteendet är kopplat till tidigare liv. Denna konjunktion, i Vattumannens tecken, är ju inte bara en blank yta som du kan projicera vilka tolkningar som helst på. Antalet möjliga betydelser är begränsade. Resultatet är precist, och kunde ha varit ännu mer precist om vi även hade känt till husplaceringen.

Skeptikern lär inte låta sig övertygas av en sådan enskild anekdot, men för oss som har sett gång på gång hur södra noden kopplas till tidigare liv så är mönstret tydligt. Och med det stora arbete regressionsterapeuter, reinkarnationsforskare och astrologer som Paul von Ward och Michael de Baker nu gör så är det inte längre fråga om någon lös hypotes utan om en väl underbyggd teori.

0 likes
0 comments

Leave a comment

Comments